навчаємо ІТ професіям та супроводжуємо до працевлаштування
IT.LIFE, ИТЛАЙФ, ит лайф, курси итлайф, тестировщик ит лайф, отзывы итлайф, итлайф отзывы, itlfe, итлайф, тестувальник іт лайф, іт лайф тестувальник пз, іт лайф курси, курси тестувальника, курси тестувальника Київ, курси тестувальника Україна, курси тестувальника онлайн, іт курси тестувальник, итлайф, ит лайф, ітлайф, айтілайф, курси з працевлаштуванням, тестувальник пз, тестировщик по, работа, профессия
+38 (067) 119 25 11
Zero Block
Click "Block Editor" to enter the edit mode. Use layers, shapes and customize adaptability. Everything is in your hands.
Tilda Publishing
create your own block from scratch

Публічний договір-оферта

про надання послуг з навчання

Академія IT.LIFE Україна

Версія від 27.05.2022

Ця Публічна оферта (також «Умови використання» або «Умови») містить умови юридично обов'язкового договору приєднання («Договір») між Академія IT.LIFE Україна (далі – «Академія») та Студентом (далі – «Студент», а також «ви»), які при згадуванні разом у відповідному контексті зазначаються як «Сторони».

Порядок приймання умов Публічної оферти та укладення Договору між вами та < IT.LIFE > визначений нижче. Використання Вебсайту без прийняття умов Публічної оферти не дозволяється.


Визначення термінів


«Послуги» - послуги, які надаються Академією Студентові згідно цього публічного договору оферти про надання послуг з навчання.

«Відеоуроки» - комплекс відеозаписів на навчальній платформі Академії, які надаються Студентові для перегляду в цифровому онлайн форматі.

«Курс» - завершений цикл відеоуроків, навчальних матеріалів та підтримка менторів під час вивчення матеріалів на тему тестування програмного забезпечення, що відповідають якості та умовам для опанування професії тестувальник програмного забезпечення.

«Тестування» - складання Студентом тестів під час опанування навчального матеріалу, проходження опитування та співбесіди за результатами проходження Курсу для визначення рівня оволодіння навичками та відповідності рівню Тестувальника ПЗ.

«Техпідтримка» - надання в режимі онлайн роз'яснень щодо питань, пов'язаних з проходженням Курсу.

«Запрошення до Співпраці» - пропозиція щодо виконання Студентом замовлень та/або проектів, яку < IT.LIFE > має право надати Студенту за результатами проходження Тестування та співбесіди.

«Працевлаштування» - комплекс дій Академії після опанування навчального матеріалу, складання іспиту та проходження співбесіди щодо працевлаштування Студента відповідно до отриманих академією заявок на закриття вакансій Тестувальника ПЗ від компаній-партнерів.

«Іспит» - комплекс дій по перевірці рівня опанування навчального матеріалу студентом академії, іспит складається з онлайн іспиту та співбесіди із виклачадами-практиками.


Порядок укладення Договору між Студентом та < IT.LIFE >


2. Розміщення Публічної оферти на Вебсайті є пропозицією укласти публічний договір приєднання про надання Послуг між < IT.LIFE > та Студентом. Умови публічного договору про надання послуг між < IT.LIFE > та Студентом викладені в цій Публічній оферті.

2.1 Студент вважається таким, що прийняв Публічну оферту, якщо він ідентифікувався на Вебсайті шляхом заповнення електронної форми реєстрації та у подальшому замовив послуги академії.

2.2 Студент, який продовжує користуватися Вебсайтом без мети отримання Послуг вважається таким, що прийняв Умови без укладання електронного договору про надання Послуг.

2.3 Публічна оферта приймається Студентом в редакції, розміщеній на Вебсайті на момент її прийняття. Внесення будь-яких змін до Публічної оферти після прийняття її умов Студентом можливе лише за обопільною згодою Сторін.


Послуги


3. За цією Публічною офертою < IT.LIFE > зобов'язується надати Студентові такі Послуги:


3.1 комплекс інформаційних послуг з користування Вебсайтом та навчальною платформою для проходження навчального Курсу Тестувальник ПЗ та опанування професії тестувальник програмного забезпечення;


3.2 надати доступ до навчальних матеріалів та презентацій Курсу Тестувальник ПЗ;


3.3 надати доступ до особистого кабінету з навчальними матеріалами та відео уроками;


3.4 надати практичні матеріали для засвоєння навчальних модулів;


3.5 надати підтримку модераторів навчальної програми з 9:00 до 21:00 у робочі дні;


3.6 створити умови та можливості для підготовки студента до рівня Тестувальник ПЗ;


3.7 створити умови та можливості для проходження Студентом марафону з працевлаштування у форматі "Преміум" з подальшими рекомендаціями до працевлаштування до компаній-партнерів, які надсилають запити на закриття вакансій тестувальник програмного забезпечення;


3.8 надати завдання для оцінки рівня оволодіння навичками Тестувальника ПЗ;


3.9 надати Студенту сертифікат проходження курсу офіційного зразку;


3.10 по закінченню Курсу та марафону з працевлаштування за запитом Студента Академія може укласти додаткову угоду про допомогу у працевлаштуванні за умови опанування 90% навчального матеріалу Курсу та складання випускного онлайн іспиту;


3.11 надати консультації та сприяти гарантованому працевлаштуванню Студента шляхом оцінки якості та рівня знань Студента та подальших рекомендацій до компаній-партнерів.Працевлаштування від < IT.LIFE >


4. За умови успішного проходження навчального курсу та опанування матеріалів курсу Студент складає іспит та проходить співбесіду щодо оцінки опанованого матеріалу – за результатами якої академія:

4.1 може за бажанням Студента укласти додаткову угоду про допомогу у працевлаштуванні;

4.2 запрошує Студента до співбесіди для подальших рекомендацій компаніям для працевлаштування;

4.3 може запропонувати Студентові запрошення до працевлаштування в діючих проєктах академії за напрямком тестування ПЗ;

4.4 надсилає рекомендацію про Студента в компанії-партнери з метою рекомендувати студента до працевлаштування у компанії партнери за результатами успішного опанування Курсу;

4.5 у разі прийняття Студентом Запрошення до Співпраці – узгоджує зі Студентом істотні умови такої Співпраці.


Строки надання Послуг


5. < IT.LIFE > приступає до надання Послуг після оплати Студентом вартості Послуг відповідно до п. 10 цієї Публічної оферти.

5.1 Відеоуроки та інші матеріали Курсу, надані < IT.LIFE >, доступні для Студента протягом 1 (одного) календарного року з дня надання доступу до них.

5.2 Програми: Базовий та Преміум - 90 днів, техпідтримка надається кожного дня з 10:00 до 22:00.


Права та обов'язки Сторін


6. Студент зобов'язаний:

6.1 Дотримуватися умов цієї Публічної оферти;

6.2 У разі прийняття умов Публічної оферти – надати достовірну інформацію про себе шляхом заповнення необхідних розділів Вебсайту;

6.3 Здійснювати сплату Послуг вчасно та у повному обсязі відповідно до положень п. 10 цієї Публічної оферти;

6.4 Використовувати матеріали Курсу тільки в особистих навчальних цілях. Використання в комерційних цілях та передача третім особам заборонена і може тягнути за собою відповідальність згідно із законодавством України.

6.5 Студент має сумлінно утримуватись від розміщення в мережі Інтернет коментарів чи іншої інформації, яка безпідставно виставляє < IT.LIFE > в негативному світлі чи іншим чином порочить її ділову репутацію, якщо такий намір Студента спричинений:

6.6.1 дочасним припиненням надання Послуг, у тому числі за ініціативою < IT.LIFE >;

6.6.2 відмовою в наданні Запрошення до Співпраці;


6.6.3 невідповідністю між очікуваннями Студента та рівнем оволодіння навичками, набутими внаслідок проходження Курсу, чи будь-якими іншими правомірними діями або бездіяльністю < IT.LIFE >, які прямо передбачені або не суперечать цій Публічній оферті.


Студент має право:


7.1 Протягом строку, зазначеного в п. 5 цих Умов, отримувати від < IT.LIFE > Послуги, вартість яких була повністю сплачена.

7.2 Після завершення Курсу – пройти Тестування для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу та визначення можливості проведення співбесіди з < IT.LIFE >;

7.3 Припинити отримання Послуг в порядку, встановленому цією Публічною офертою.


Академія зобов'язана:


8. Надавати Послуги в повному обсязі та належним чином протягом строків визначених цим договором;

8.1 Докладати всіх можливих розумних зусиль для забезпечення функціонування навчальної платформи та надання послуг за цим договором якісно та належним чином;

8.2 Сприяти, у рамках своїх можливостей, якісному та повному опануванню студентами навчальної програми Курсу;

8.3 Рекомендувати студентів до працевлаштування у компанії партнери у випадку опанування навчального матеріалу, складання іспиту та проходження співбесіди;

8.4 Забезпечити вакансіями для працевлаштування Студента, який опанував навчальний курс та склав випускний Іспит;

8.5 Сприяти працевлаштуванню Студента, який опанував навчальний курс.


Академія має право:


9. Ознайомлюватись та аналізувати результати Тестування, пройденого Студентом;

9.1 Проводити співбесіду зі Студентом у форматі ділової бесіди за згодою Студента;

9.2 Направити Студенту Запрошення до Співпраці за підсумком розгляду результатів тестування Студента та співбесіди;

9.3 Повернути кошти Студенту в повному обсязі, якщо не допоможе Студенту з працевлаштуванням після завершення навчання, за умовами, що Студент пройшов всі відео уроки програми, виконав усі домашні завдання та склав іспит більш ніж на 90%;

9.4 Припинити надання Послуг в порядку, встановленому цією Публічною офертою.


Ціна, порядок оплати та повернення


10. Вартість послуг публікується на сторінці замовлення послуг, на нашому сайті, а також у електронних повідомленнях, що вам надсилаються. Остаточна вартість послуг у валюті платежу (UAH) фіксується у виставленому вам рахунку, відображується на сторінці оплати послуг, а також у банківській виписці на вашій картці.

10.1 Ціни не включають податки, мита, збори, комісію банку, у тому числі додаткові комісії банку при сплаті частинами, або інші обов'язкові платежі (далі – «супутні платежі»). Всі супутні платежі сплачуються Студентом самостійно, якщо інше не встановлено договором з < IT.LIFE >.

10.2 Послуги надаються за умови попередньої сплати повної Ціни Послуг. Оплата здійснюється Студентом шляхом перерахування грошових коштів на платіжні реквізити < IT.LIFE >. Також сплатити можна за допомогою систем еквайрингу WayForPay, LiqPay, Приват24, МОНО підключених до Вебсайту.

10.3 У випадку, коли оплата послуг відбувається в іноземній валюті, грошові кошти мають бути перераховані на платіжні реквізити < IT.LIFE > в розмірі, еквівалентному повній Ціні Послуг та розрахованому за курсом відповідної іноземної валюти на міжбанку, актуальним на дату здійснення платежу. Актуальні міжбанківські курси розміщені на вебсайті https://minfin.com.ua/ua/currency/mb/[MYU2].

10.4 Студент може з власної ініціативи відмовитись від отримання Послуг протягом 14 днів з моменту внесення передоплати, за умови що він не скористався посиланням до особистого кабінету з Відеоуроками та/або не створив персональний акаунт.

10.5 Студент може відмовитись від подальшого отримання Послуг після відкриття особистого кабінету з Відеоуроками, якщо вимога про повернення надійшла протягом 24 годин з моменту сплати Ціни Послуг та за умови запуску Студентом не більш як 4 (чотирьох) Відеоуроків з Курсу.

10.6 За інших умов кошти, сплачені за належним чином надані в рамках даного договору Послуги, не підлягають поверненню.

10.7 Студент має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати повернення коштів, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором і це не пов'язано з непереборними або форс – мажорними обставинами.

10.8 < IT.LIFE > не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язаннь та недоліки у наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого Студента чи внаслідок дії непереборної сили.

10.9 У випадку відмови від Послуг на умовах, описаних вище, Студенту в повному обсязі повертаються сплачені грошові кошти.

10.10 Для повернення грошових коштів за навчання, Студент повинен написати контактний номер телефону, ПІБ, електронну пошту та розгорнуту причину відмови з описанням причини повернення власноручно від руки на листі А4, сфотографувати та надіслати в технічну підтримку в особистому кабінеті навчальної платформи та на електронну пошту itlife.office@gmail.com.

10.11 < IT.LIFE > має право припинити надання Послуг в односторонньому порядку у будь-який момент у випадку порушення Студентом Умов використання, зокрема через нецензурну лайку, погрози, принизливі висловлювання на адресу < IT.LIFE > чи інших осіб, та інші форми проти суспільної поведінки. Про припинення надання Послуг < IT.LIFE > зобов'язується попередньо повідомити Студента.


Права інтелектуальної власності


11. Вебсайт та його компоненти, у тому числі програмний код, логотипи та елементи дизайну, торговельні марки, тексти, графіка, дані, статті, інформація, фото, зображення, ілюстрації тощо, належать < IT.LIFE > й охороняються законодавством у сфері інтелектуальної власності.

11.1 < IT.LIFE > надає Студентам невиключну відкличну безоплатну ліцензію без права передачі третім особам на доступ та використання Вебсайту у межах функціоналу, доступного в онлайн-режимі, що уможливлює надання послуг, визначених цими Умовами. Така ліцензія діє на території всього світу протягом строку чинності цих Умов.

11.2 Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або компонентів Вебсайту в інший спосіб, ніж це передбачено цими Умовами, без письмового дозволу < IT.LIFE > суворо заборонене.


Персональні дані


12. Для користування Послугами ви заповнюєте форму, зазначаючи та/або завантажуючи на Вебсайт такі свої дані: електронна пошта, прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, телефон, особиста фотографія, країна та місто перебування/реєстрації.

12.1 При заповненні форми ви надаєте згоду на обробку і зберігання ваших персональних даних, вказаних під час реєстрації.

12.2 < IT.LIFE > має право зберігати та обробляти ваші персональні дані виключно для цілей надання Послуг.

12.3 < IT.LIFE > не буде поширювати ваші персональні дані та/або інформацію про надані вам Послуги, окрім якщо це необхідно для захисту наших законних інтересів або відбувається для надання Послуг.

12.4 Академія не має доступу до фінансової інформації своїх Студентів. Обробка такої інформації здійснюється лише у рамках відповідної платіжної системи.

12.5 Академія зробить усе можливе, щоб реалізувати ваші права стосовно ваших персональних даних, що визначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

12.6 Зокрема, ви маєте право на видалення всіх персональних даних про себе. Для цього надішліть листа із відповідним запитом у довільній формі на електронну адресу itlife.office@gmail.com.

12.7 Внаслідок припинення обробки та зберігання персональних даних < IT.LIFE > припиняє зберігання ваших персональних даних, а ви втрачаєте доступ до Послуг.


Використання Вебсайту


13. Вебсайт можуть використовувати тільки ті особи, що володіють необхідною для цього правоздатністю та дієздатністю. Забороняється використання цього Вебсайту особами, які не досягли повноліття, якщо вони не отримали дозволу на це своїх батьків чи опікунів.

13.1 < IT.LIFE > зберігає за собою право припинити роботу Вебсайту чи змінити його на свій розсуд у будь-який час. Зокрема, але не виключно, < IT.LIFE > може припинити доступ до Вебсайту, додати на нього рекламу чи змінити обсяг Послуг чи доступний функціонал.

13.2 Студентам заборонено використовувати пошукових роботів («павуків») на будь-яких сторінках Вебсайту для збору даних, чи будь-якої частини контенту (вручну чи за допомогою автоматизованих засобів), а також вчиняти дії, що націлені на порушення нормального функціонування нашого Вебсайту, як за допомогою програмного забезпечення, так і без нього.

13.3 Студент зобов'язується не здійснювати жодних незаконних дій з використанням Вебсайту або у його межах.


Застереження щодо відповідальності та обмеження


14. < IT.LIFE > не може гарантувати, що Вебсайт безперебійно та безпомилково працюватиме на всіх пристроях та за всіх особливих умов. Проте, < IT.LIFE > докладатиме всіх розумних зусиль, щоб забезпечити надання якісних Послуг.

14.1 Вебсайт може містити посилання на інші вебсайти та ресурси, надані третіми сторонами (зокрема, платіжну систему). Ми не несе жодної відповідальності за будь-який контент вебсайтів та ресурсів третіх сторін, ми також не контролюємо ці вебсайти та ресурси. Ви використовуєте такі вебсайти та ресурси третіх сторін на ваш власний ризик.

14.2 В обсязі, дозволеному законом, у жодному випадку < IT.LIFE >, наші працівники, підрядники, партнери чи агенти не несуть відповідальності за будь-які неточності чи упущення та будь-які спеціальні, непрямі та інші збитки, упущену вигоду, що спричинена чи будь-яким чином пов'язана із використанням чи неможливістю використання Вебсайту чи опублікованої на ньому інформації.


Зміни


15. Ми можемо змінювати, доповнювати чи в інший спосіб модифікувати ці Умови час від часу у випадках, коли це вимагається змінами до законодавства, коли це потрібно для кращого захисту прав Студентів, < IT.LIFE > чи третіх осіб, коли ми розширюватимемо обсяг послуг або коли це зумовлено економічною необхідністю чи будь-якими змінами у нашій операційній діяльності.


15.1 Якщо ви продовжуєте використовувати Вебсайт після таких змін, ми вважатимемо, що ви прийняли їх, крім випадків, коли < IT.LIFE > має обов'язок відповідно до цих Умов або застосовного закону отримати вашу явну згоду на такі зміни.


Застосовне право та порядок вирішення спорів


16. Ці Умови та інші взаємовідносини між вами та < IT.LIFE > регулюються правом України.

16.1 Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути щодо цих Умов, повинні вирішуватися шляхом переговорів. Для цілей вирішення таких спорів, ефективним та обов'язковим методом комунікації є кореспонденція з уповноваженими особами < IT.LIFE > на адресу itlife.office@gmail.com.

16.2 Якщо спір не може бути вирішеним шляхом переговорів протягом 60 днів, він повинен бути переданий та остаточно вирішено відповідним судом за правом України.


Припинення дії


17. Умови Публічної оферти в частині електронного договору про надання Послуг припиняють свою дію у зв'язку з неналежним наданням Послуг або за ініціативою Сторін, як зазначено у відповідних пунктах Публічної оферти.

17.1 Умови в частині, яка не пов'язана із наданням Послуг (умови про інтелектуальну власність, технічну підтримку та персональні дані), діють безстроково.

**Оскільки оперативність надання Техпідтримки може залежати від факторів, які знаходяться поза зоною впливу < IT.LIFE > (кількість, інтенсивність та складність запитів, їх належність до проходження Курсу), < IT.LIFE > буде докладати необхідних зусиль для вчасного надання Техпідтримки, але не може гарантувати її негайне надання або надання протягом певного, чітко встановленого строку.

***Оскільки предметом даного електронного договору є надання послуг, обов'язок < IT.LIFE > перед Студентом вважається виконаним у момент, коли надана постачальником послуга відповідає властивостям, визначеним цим договором оферти.

****УВАГА! < IT.LIFE > НЕ НАДАЄ ТЕХПІДТРИМКУ З ПИТАНЬ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НЕ ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОХОДЖЕННЯМ КУРСУ, ЗОКРЕМА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІНШИМ. < IT.LIFE > ТАКОЖ НЕ ЗДІЙСНЮЄ ІНСТАЛЯЦІЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА КОМП'ЮТЕР АБО ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ Студента.

Офіційні реквізити:


Академія IT.LIFE Україна


ЄДРПОУ/ІПН: 3433807978


Фактична компанії:

04071, м. Київ, Євгена Коновальця буд. 11


Контакти:

тел.: +38 067 119 25 11

тел.: +38 063 151 29 21

пошта: itlife.office@gmail.com

Дякуємо, що ви з нами! IT.LIFE своє життя!